*Niniejszy opis jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy i nie może być rozpowszechniany lub powielany w części ani całości bez wyraźnej zgody ECM Spółka Akcyjna Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty sprzedaży, propozycji dokonania jakiejkolwiek inwestycji, porady informacyjnej ani też rekomendacji kupna lub sprzedaży żadnego instrumentu finansowego. Dotyczy tylko perspektywy kształtowania się kursu waluty i jako taka wspomaga decyzje własne Klienta w ramach wykupionej usługi. Powyższa treść jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)*
Miejsce reklamowe